Slovak Czech English German Polish

Apríl

Pondelok, 21. apríla 2008

Hospodine, plná je zem Tvojej milosti; vyuč ma svojim ustanoveniam!

Čítať ďalej: Pondelok, 21. apríla 2008

Utorok, 22. apríla 2008

Zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde, a moja záchrana už sa zjaví.

Čítať ďalej: Utorok, 22. apríla 2008

Streda, 23. apríla 2008

Obrátili sa ku mne chrbtom a nie tvárou. Keď sú však v biede, hovoria: Vstaň a zachráň nás!

Čítať ďalej: Streda, 23. apríla 2008

Štvrtok, 24. apríla 2008

Ktože je ten muž, čo sa bojí Hospodina? Vyučí ho ceste, ktorú si má voliť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 24. apríla 2008

Piatok, 25. apríla 2008

Súženia srdca sa mi rozmnožujú, vyveď ma z mojich úzkostí.

Čítať ďalej: Piatok, 25. apríla 2008

Sobota, 26. apríla 2008

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami, ako býval s našimi otcami, nech nás neopustí a nezavrhne.

Čítať ďalej: Sobota, 26. apríla 2008

Nedeľa, 27. apríla 2008

Hospodin je dobrý, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod.

Čítať ďalej: Nedeľa, 27. apríla 2008

Pondelok, 28. apríla 2008

I povedal Dávid Hospodinovi: Veľmi som zhrešil, že som to urobil, teraz však, prosím, ó, Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka.

Čítať ďalej: Pondelok, 28. apríla 2008

Utorok, 29. apríla 2008

Slzy sú mojím chlebom vo dne v noci, keď mi neprestajne hovoria: Kde je tvoj Boh?

Čítať ďalej: Utorok, 29. apríla 2008

Streda, 30. apríla 2008

Naša duša očakáva Hospodina, On je našou pomocou, On je našim štítom.

Čítať ďalej: Streda, 30. apríla 2008