Slovak Czech English German Polish

Apríl

Pondelok, 21. apríla 2008

Hospodine, plná je zem Tvojej milosti; vyuč ma svojim ustanoveniam!

Register to read more...

Utorok, 22. apríla 2008

Zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde, a moja záchrana už sa zjaví.

Register to read more...

Streda, 23. apríla 2008

Obrátili sa ku mne chrbtom a nie tvárou. Keď sú však v biede, hovoria: Vstaň a zachráň nás!

Register to read more...

Štvrtok, 24. apríla 2008

Ktože je ten muž, čo sa bojí Hospodina? Vyučí ho ceste, ktorú si má voliť.

Register to read more...

Piatok, 25. apríla 2008

Súženia srdca sa mi rozmnožujú, vyveď ma z mojich úzkostí.

Register to read more...

Sobota, 26. apríla 2008

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami, ako býval s našimi otcami, nech nás neopustí a nezavrhne.

Register to read more...

Nedeľa, 27. apríla 2008

Hospodin je dobrý, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod.

Register to read more...

Pondelok, 28. apríla 2008

I povedal Dávid Hospodinovi: Veľmi som zhrešil, že som to urobil, teraz však, prosím, ó, Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka.

Register to read more...

Utorok, 29. apríla 2008

Slzy sú mojím chlebom vo dne v noci, keď mi neprestajne hovoria: Kde je tvoj Boh?

Register to read more...

Streda, 30. apríla 2008

Naša duša očakáva Hospodina, On je našou pomocou, On je našim štítom.

Register to read more...

KALENDÁR