Slovak Czech English German Polish

Máj

Štvrtok, 01. mája 2008

Odvráť mi oči od pohľadu na márnosť.

Register to read more...

Piatok, 02. mája 2008

Velebné, nádherné je Jeho dielo a Jeho spravodlivosť trvá naveky.

Register to read more...

Sobota, 03. mája 2008

Náš Boh zmenil kliatbu na požehnanie.

Register to read more...

Nedeľa, 04. mája 2008

On bude pokojom.

Register to read more...

Pondelok, 05. mája 2008

Počujte, všetky národy, načúvaj zem, i čo ju napĺňa, a nech je Hospodin, Pán, svedkom proti vám.

Register to read more...

Utorok, 06. mája 2008

Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne a z celého svojho srdca; veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami!

Register to read more...

Streda, 07. mája 2008

Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba.

Register to read more...

Štvrtok, 08. mája 2008

Haleluja! Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore.

Register to read more...

Piatok, 09. mája 2008

Pozri sa na moju biedu a i na moju tieseň a odpusť všetky moje hriechy.

Register to read more...

Sobota, 10. mája 2008

V Teba dúfajú tí, čo poznajú Tvoje meno; lebo Ty neopustíš tých, čo hľadajú Ťa, Hospodine!

Register to read more...

KALENDÁR