Slovak Czech English German Polish

Máj

Štvrtok, 01. mája 2008

Odvráť mi oči od pohľadu na márnosť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. mája 2008

Piatok, 02. mája 2008

Velebné, nádherné je Jeho dielo a Jeho spravodlivosť trvá naveky.

Čítať ďalej: Piatok, 02. mája 2008

Sobota, 03. mája 2008

Náš Boh zmenil kliatbu na požehnanie.

Čítať ďalej: Sobota, 03. mája 2008

Nedeľa, 04. mája 2008

On bude pokojom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. mája 2008

Pondelok, 05. mája 2008

Počujte, všetky národy, načúvaj zem, i čo ju napĺňa, a nech je Hospodin, Pán, svedkom proti vám.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. mája 2008

Utorok, 06. mája 2008

Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne a z celého svojho srdca; veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami!

Čítať ďalej: Utorok, 06. mája 2008

Streda, 07. mája 2008

Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba.

Čítať ďalej: Streda, 07. mája 2008

Štvrtok, 08. mája 2008

Haleluja! Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. mája 2008

Piatok, 09. mája 2008

Pozri sa na moju biedu a i na moju tieseň a odpusť všetky moje hriechy.

Čítať ďalej: Piatok, 09. mája 2008

Sobota, 10. mája 2008

V Teba dúfajú tí, čo poznajú Tvoje meno; lebo Ty neopustíš tých, čo hľadajú Ťa, Hospodine!

Čítať ďalej: Sobota, 10. mája 2008