Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. mája 2008

Náš Boh zmenil kliatbu na požehnanie. Apoštol Pavel Pavelopakuje túto pravdu v otázke manželstva už druhý raz. Aj teraz sa dotýka veľmi bolestnej otázky rozvodu. Teda nič nové pod slnkom. Príčiny a dôvody na rozvod vždy boli a stále sú rôzne. Vtedy ním bol najmä zväzok veriaceho s neveriacim. Apoštol Pavel má na všetko jediné meradlo: ´V Kristu ste boli veľmi draho kúpení pre nový život v láske a odpúšťaní, v hľadaní toho, čo slúži tomu druhému a v zapieraní seba samého. Nech si svet ide svojou cestou hriechu, „vy nebuďte otrokmi ľudí“, nenapodobňujte ich!´ Veď Pán Boh nás povolal k pokoju, nie k hádkam a roztržkám. Rozvod nech je len krajnou možnosťou, keď sa ten druhý dopúšťa cudzoložstva (Mt 19,9) a za žiadnu cenu nechce pristúpiť k zmiereniu! Neblahé následky však zostávajú, najmä pre deti. Predísť tomu možno len zodpovednou voľbou partnera pred Božou tvárou, hľadaním Božej vôle pred vstupom do manželstva aj počas už existujúceho manželstva. „Len nech každý žije v tom, čo mu udelil Pán a ako ho povolal!“ To platí aj v iných oblastiach života.