Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. mája 2008

Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne a z celého svojho srdca; veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami! Tak, ako v dobe apoštola Pavla, aj dnes je mnoho ´bohov - na nebi i na zemi´, ktorým ľudia - ako vždy, obetujú svoj čas, peniaze, telo aj celý život. Pre niektorých, bez toho, žeby to vedeli, sa modlou stáva šport, auto, dom, záľuby a iné žiadosti, populárne osobnosti z najrozličnejších oblastí spoločenského života nazývané dnes ´celebritami´. V dobe masívnej reklamy, ktorá ponúka nespočetné výrobky a možnosti, by mal človek vedieť, kto je skutočný a jediný Pán a Boh, z ktorého je všetko. Stvorenie nemôže byť povýšené nad Stvoriteľa. Kresťania, samozrejme, nemôžu zabrániť dnešnému svetu v tom, aby mal svoje modly rovnako, ako kedysi ani vyvolený izraelský ľud nemohol bojovať s modlami okolitých národov. Čo však mohol urobiť a neurobil bolo to, že sa k nim sám nemal modliť, čo nedodržal. Kresťania, teda ľudia, ktorí žijú nový život skrze vykupiteľské dielo Ježiša Krista, musia mať v dnešnom svete jasno predovšetkým v otázke svojej viery - kto je skutočne hoden ich úcty. A to je a musí zostať zásadným svedectvom kresťanstva pred dnešným svetom.