Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. mája 2008

Pozri sa na moju biedu a i na moju tieseň a odpusť všetky moje hriechy. Apoštol Pavel na tomto mieste vykresľuje svoj misijný zápas o záchranu ľudí. Jeho slová prezrádzajú veľmi citlivý prístup, s ktorým si hľadal cestičku k srdciam jednotlivých ľudí, aby do nich mohol zasiať semienko evanjelia. Sloboda, ktorú získavame v Kristovi tým, že už nie sme závislí od ľudskej mienky a lásky, pozornosti a rozhodnutiach, nám zároveň dáva priestor a silu na nezištnú službu ľuďom, ktorí sú poviazaní a deformovaní rôznymi závislosťami. Len skutočná túžba privádzať ľudí k spaseniu nám dáva silu a múdrosť k tomu, aby sme sa dokázali vzdať svojich názorov, postojov, svojej vôle a svojich práv v službe zachraňujúceho Kristovho evanjelia. Apoštol Pavel však pripomína, že bol ochotný sa podriadiť a prispôsobiť ľuďom, aby aspoň niektorých z nich získal pre Krista. To znamená, že jeho služba evanjeliu nepriniesla ani okamžitý, ani ohurujúci úspech. Naopak, bola to pokorná a mravenčia práca, ktorú niektorí ani nevideli, neboli ju schopní ani odmeniť, a predsa priniesla úžasné ovocie!