Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. mája 2008

Pijú víno z čiaš a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa. Vždy žasnem nad tým, ako Boh konal v dobe apoštolov, ako nám to opisuje kniha Skutky apoštolov. V skutočnosti to neboli ich skutky, ale skutky Ducha Svätého, ktorému apoštoli len prepožičali svoje ruky a ústa. Oni sa úplne dali k dispozícii Duchu Svätému, preto sa stali takými rečníkmi, pastiermi, vodcami... Nebolo to z nich. Veď samotná židovská rada poznala apoštolov, že sú neučení a prostí ľudia (Sk 4,13). Bol to Duch Svätý, ktorý im pripomínal konkrétne miesta Starej Zmluvy, aby ich citovali. Bol to Duch Svätý, ktorý sa dotkol sŕdc poslucháčov. Nebola to rétorická schopnosť Petra, že masu ľudí dokázal usvedčiť z hriechov. Zdá sa mi, že niekedy sa až príliš snažíme všetko pripraviť, naplánovať, premyslieť... zapôsobiť na city ľudí, pripraviť pre nich príťažlivý program. Veľmi často však z toho bývame sklamaní. Je to tak preto, lebo je to naše pôsobenie. Kedy už konečne pochopíme, že to najzákladnejšie je byť vydaní Pánovi? Dovoliť Mu, aby svojím Duchom Svätým viedol naše myslenie, ústa, ruky, nohy... Uvidíme, že aj v našom živote sa bude diať podobne, ako to čítame v Skutkoch apoštolov. Aj pre nás platí toto zasľúbenie. Boh je verný, On plní svoje sľuby.