Slovak Czech English German Polish

Utorok, 13. mája 2008

Ty si spočítal moju biedu. Vlož moje slzy do svojej nádoby; či záznamu v Tvojej knihe o nich niet? Apoštol Pavel pripomínal kresťanom v Korinte známe fakty z histórie Izraela. Päťkrát zdôraznil, že vyslobodením prešli všetci. Okrem - aj nám známych - Božích divov (oblak, prechod cez more) hovorí apoštol Pavel aj o krste v Mojžiša. To znamenalo (v pôvodnom zmysle krst ako ponorenie), že milosť, ktorá sa dostala Mojžišovi, sa stala milosťou pre celý národ. Podobne aj mannu a vodu na púšti prirovnal apoštol Pavel k Večeri Pánovej. Hoci generácia Exodu týmto všetkým prešla, predsa väčšina z nich zomrela na púšti (z tých, čo vyšli z Egypta vošli do Kanaánu iba Józua a Káleb). Božie divy, dokonca ani sviatosti nepôsobia v nás automaticky, magicky. Môžeme text parafrázovať obradmi našich cirkví, napríklad všetci boli pokrstení, konfirmovaní, cirkevne zosobášení (či pochovaní), ale to neznamená automatickú Božiu ochranu ani spasenie, ak sme Bohu neverní! To je veľmi vážne varovanie! Pokušenie vo forme žiadostivosti, zabávania sa, posunutých hraníc morálky je tu stále a silne útočí na každého kresťana. Žiaľ, mnohí už padli za obeť. Okrem toho sme vystavení pokušeniu skúšať Pánovu trpezlivosť, pokušeniu reptať, sťažovať sa, že nás Boh vedie ťažkou cestou... To všetko je začiatok pádu. Ponížme sa aj dnes a skúmajme svoje postoje, či dúfame v Božiu milosť alebo v to, čo sme dosiahli! Často si ani neuvedomujeme, čo je pre nás pokušením. Vďaka Bohu, že On vždy zostáva verný! On má pre nás vždy východisko.