Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. mája 2008

Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou, uzavretú v dňoch tvojej mladosti, a ustanovím ti večnú zmluvu. Boh oddelil svetlo od tmy, súš od mora, Izrael od pohanov... Postavil jasné hranice, ktorých zrušenie by znamenalo vzburu proti Nemu. Nemôžeme posúvať hranicu, ktorú Boh určil medzi Cirkvou a svetom. Preto apoštol Pavel hovorí o úteku pred modlárstvom. Aj Jozef utekal pred Pótifarovou ženou, lebo to bol jediný spôsob, ako nepadnúť do hriechu. Nebol to útek zo zbabelosti, ale z rozhodnosti. Účasťou na Večeri Pánovej sa stávame oddeleným Božím ľudom. Sme spojení s Pánom aj medzi sebou navzájom. V duchovnej oblasti nemožno slúžiť dvom pánom (Mt 6,24). Buď sme podriadení Ježišovi, teda za svojho Pána uznávame výhradne Jeho, alebo démonom, ktorí slúžia Zlému (v tomto tretia cesta nejestvuje!). Pán Ježiš totiž nie je „jedným z mnohých“, ako sa nám snažia nahovoriť ľudia slúžiaci iným silám, než tým, ktoré pochádzajú od Boha...! Naopak - On je jediný Pán nad všetkými! Nejde tu o démonizovanie všetkého, čo nie je Božie. Diabolské, démonické pôsobenie je však prítomné všade tam, kde ide o uctievanie kohokoľvek, respektíve čohokoľvek iného než Pána Boha. Cieľom týchto síl je totiž vytrhnúť ľudské duše z Božej náruče, a preto urobia čokoľvek, len aby nás odviedli od služby nášmu Bohu a aby sme sa začali „klaňať“ im. V praxi to znamená, že sa nás deň čo deň pokúšajú dostať do nejakej závislosti. A je im jedno, či prepadneme alkoholu, cigaretám, drogám alebo veciam, peniazom, majetku, kultu ľudského tela (dnes už zďaleka nielen ženského!), či ľuďom... Oni sa potešia aj tomu, keď budeme uctievať „len“ nejakého človeka. A je jedno, či vysokopostaveného, významného alebo umelo vyvyšovaného, alebo o niekoho, kto nám sľúbi, že nám pomocou kameňov, kryštálov, horoskopu, či „zaručene dobrej“ („zázračnej“) vodičky alebo inej „alternatívnej“ medicíny, pyramídy, kineziológie, reiki, jógou, Silvovou alebo inou metódou (s použitím cudzej alebo vlastnej energie) pomôže vyriešiť nejaký zdravotný (fyzický alebo psychický), či dokonca vzťahový problém... Za všetkými týmito (a ešte mnohými inými) zvodmi a uctievaním, týchto novodobých modiel či za službou, ktorú im svojím záujmom robíme, stoja skutočne démonské sily. Ten, kto to neberie vážne, sa púšťa do vopred prehratého zápasu s Bohom, ktorý všetkému určil jasné hranice.