Slovak Czech English German Polish

Máj

Streda, 21. mája 2008

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami, ako býval s našimi otcami.

Čítať ďalej: Streda, 21. mája 2008

Štvrtok, 22. mája 2008

Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v človeka.

Čítať ďalej: Štvrtok, 22. mája 2008

Piatok, 23. mája 2008

Kto chodil podľa mojich ustanovení, ten nezomrie za vinu svojho otca. Určite bude žiť.

Čítať ďalej: Piatok, 23. mája 2008

Sobota, 24. mája 2008

Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi, a ak odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia.

Čítať ďalej: Sobota, 24. mája 2008

Nedeľa, 25. mája 2008

Preto, hľa, dám im vedieť, tentoraz dám im poznať svoju moc a silu; poznajú, že Hospodin je moje meno.

Čítať ďalej: Nedeľa, 25. mája 2008

Pondelok, 26. mája 2008

Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, skôr, ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš: Nemám v nich záľubu.

Čítať ďalej: Pondelok, 26. mája 2008

Utorok, 27. mája 2008

Odstúp od zlého a rob dobre, hľadaj pokoj a snaž sa oň!

Čítať ďalej: Utorok, 27. mája 2008

Streda, 28. mája 2008

Ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil.

Čítať ďalej: Streda, 28. mája 2008

Štvrtok, 29. mája 2008

Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.

Čítať ďalej: Štvrtok, 29. mája 2008

Piatok, 30. mája 2008

Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk.

Čítať ďalej: Piatok, 30. mája 2008