Slovak Czech English German Polish

Jún

Nedeľa, 01. júna 2008

Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. júna 2008

Pondelok, 02. júna 2008

Hospodin Gideonovi povedal: Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš. Vtedy tam Gideon postavil oltár Hospodinovi a nazval ho Hospodin je spása.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. júna 2008

Utorok, 03. júna 2008

Potom sa nezahanbím, keď pohliadnem na všetky Tvoje prikázania.

Čítať ďalej: Utorok, 03. júna 2008

Streda, 04. júna 2008

Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek?!

Čítať ďalej: Streda, 04. júna 2008

Štvrtok, 05. júna 2008

Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu!

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. júna 2008

Piatok, 06. júna 2008

Milujte Hospodina, všetci jeho zbožní!

Čítať ďalej: Piatok, 06. júna 2008

Sobota, 07. júna 2008

Kto utláča slabého, tupí jeho Tvorcu.

Čítať ďalej: Sobota, 07. júna 2008

Nedeľa, 08. júna 2008

Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, veď som zomdlený; uzdrav ma, Hospodine, lebo strnuli mi kosti, i moja duša je preveľmi zdesená.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. júna 2008

Pondelok, 09. júna 2008

Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. júna 2008

Utorok, 10. júna 2008

Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu.

Čítať ďalej: Utorok, 10. júna 2008