Slovak Czech English German Polish

Jún

Nedeľa, 01. júna 2008

Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána.

Register to read more...

Pondelok, 02. júna 2008

Hospodin Gideonovi povedal: Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš. Vtedy tam Gideon postavil oltár Hospodinovi a nazval ho Hospodin je spása.

Register to read more...

Utorok, 03. júna 2008

Potom sa nezahanbím, keď pohliadnem na všetky Tvoje prikázania.

Register to read more...

Streda, 04. júna 2008

Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek?!

Register to read more...

Štvrtok, 05. júna 2008

Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu!

Register to read more...

Piatok, 06. júna 2008

Milujte Hospodina, všetci jeho zbožní!

Register to read more...

Sobota, 07. júna 2008

Kto utláča slabého, tupí jeho Tvorcu.

Register to read more...

Nedeľa, 08. júna 2008

Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, veď som zomdlený; uzdrav ma, Hospodine, lebo strnuli mi kosti, i moja duša je preveľmi zdesená.

Register to read more...

Pondelok, 09. júna 2008

Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.

Register to read more...

Utorok, 10. júna 2008

Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu.

Register to read more...

KALENDÁR