Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. júna 2008

Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. Luther veľmi dôrazne opakoval, že sviatočný deň nemáme sláviť, ale svätiť. Nedeľa nie je v prvom rade dňom odpočinku, ale dňom občerstvenia na pastvách Slova Božieho. Preto v Malom katechizme napísal: „...aby sme nepotupovali a nezanedbávali Slovo Božie a jeho kázanie, ale aby sme ho pokladali za sväté, radi ho počúvali a jemu sa učili.“ Nedeľu si predstavujem ako priestor pre Slovo Božie. Tak, ako je napríklad futbalové ihrisko priestorom pre futbal. Ihrisko však nestačí, potrebuje hráčov, ktorí tvoria hru. Nemôže chýbať ani jeden, skôr je tam aj zopár náhradníkov. –Priestor nedele si tiež vyžaduje „hráčov“ - nás, kresťanov. Nemá chýbať ani jeden, máme tam byť aj vtedy, ak sme len náhradníci. Bez našej účasti na bohoslužbách, v chráme Božom, v spoločenstve ľudí, zostane „priestor“ nedele prázdny ako ihrisko bez hráčov. Nezabudni, kde máš byť v nedeľu s celou svojou rodinou! Si dôležitý, bez teba to nie je úplné. Nebeský tréner čaká na každého. Veď – kázať evanjelium je moja povinnosť! A počúvať tak isto! A koľkí čakajú na svedectvo môjho života?!