Slovak Czech English German Polish

Utorok, 03. júna 2008

Potom sa nezahanbím, keď pohliadnem na všetky Tvoje prikázania. Dáva nádej. Ak by šlo iba o užitie si v tomto svete, načo sa namáhať, prečo vynakladať úsilie o záchranu človeka? O akú záchranu by išlo? Pre aký čas, aký život? Ak by nebolo vzkriesenia, tak jediným zmyslom života by bolo užívanie si tohto časného života. A tí, čo sa správajú pôžitkársky, by mali pravdu. Vzkriesenie by nedávalo zmysel. A aký význam by mala Kristova obeť? Prečo apoštoli, prví kresťania a ďalší podstupovali toľko utrpenia a protivenstiev? To sú možno otázky pre podvracačov vzkriesenia. Sú to však pre našu vieru logické otázky, aby sme do nej vniesli logiku Božej lásky. Iba tí, čo nechcú počuť o obeti Ježiša Krista za svoj hriech, iba tí majú ´pádny´ dôvod popierať vzkriesenie. Lebo im to nezapadá do ich plánov užívania si života. Nám však vzkriesenie dáva zmysel lásky Svätého Boha.