Slovak Czech English German Polish

Streda, 04. júna 2008

Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek?! Ako budeme vyzerať po vzkriesení? Aké bude naše vzkriesené telo? Veľkú úlohu tu zohráva ľudská predstavivosť, ale aj spätosť s terajším telom. Chceli by sme vedieť viac o tom, ako budeme vyzerať vo večnosti. Iní majú problém prijať skutočnosť, že to, čo sa rozpadne na prach, môže opäť ožiť. Ako to vlastne bude? Apoštol Pavel sa pýtal pred kráľom Agrippom: „Ale čo neuveriteľné vidíte na tom, že Boh kriesi mŕtvych?“ (Sk 26,8). Akoby povedal: ´Kto pozná Boha ako Stvoriteľa všetkého, a teda aj tela prvého človeka, ten nemá problém prijať vzkriesenie tiel k životu večnému.´ Neprajníci vzkriesenia stále hľadali námietky, vyslovovali všelijaké špekulácie a rôzne dohady. Vykúpenie z hriechu Pánom Ježišom Kristom a Jeho vzkriesenie však do toho opäť vnáša poriadok. Podľa Adama sme telesní, teda hriešni. Podľa Krista sme však duchovní, teda očistení od každého hriechu. Telesné prejde porušenosťou, aby duchovné mohlo povstať k životu večnému. Čo je na tom neuveriteľné? Najskôr to, že Boh je taký milostivý, že to pripravil a ponúka hriešnikovi vo svojom Synovi...