Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. júna 2008

Kto utláča slabého, tupí jeho Tvorcu. Ani toho nie je tak veľa, ale pre život, v ktorom sa dokazuje Božia moc, je to veľmi dôležité: bdelosť, vernosť a láskavosť. Bdelosť je osobná príprava kresťana. Je to skúmanie seba samého aj svojho okolia. Uskutočňuje sa každodenným skúmaním múdrosti Božieho Slova. Ono odhaľuje naše slabosti. Odhaľuje naštrbenia hradieb viery. Všímame si, kde nepriateľ využíva naše slabiny a v moci Božieho Ducha prijímame novú silu. Sme bdelí vo vyučovaní Slova a v modlitebnom skúmaní pred Svätým. Vernosť zase charakterizuje náš komplexný život pred všetkými ľuďmi. Neuhýbať podľa vetra sveta, neprispôsobovať sa tomu, čo mi vyhovuje, ale žiť podľa toho, čo je pravdivé. Vernosť sa dokazuje v prenášaní všetkého. Vernosťou Bohu zostávame svedomím sveta. Láskavosť je znakom Kristovho spoločenstva. Obeť, služba, prijímanie sa v láske. Aby svet pozoroval spolužitie – videl a nemohol, nemusel sa na živote kresťanov pohoršovať. Skôr, aby sme boli v obľube – tak, ako prví kresťania. Túto plnú moc nám dal Boh.