Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. júna 2008

Ukáž nám, Hospodine, svoju milosť, udeľ nám svoju spásu! Každý, kto Bohu uverí, skloní sa pred Jeho majestátom. A čím viac poznávam Boží charakter, tým viac som ochotný nechať sa formovať rukami Božieho hrnčiara do Jeho krásy. Lebo až keď spoznám, že najväčšou slasťou, najvzácnejšou perlou a najdrahšou bytosťou je mi Pán Ježiš, že Božia múdrosť je mi drahšia ako zlato a smaragdy a že Božia vôľa je mi nadovšetko, ako gejzír zo mňa na slávu Pána vytryskne úprimné ´Haleluja!´ Stávam sa ochotným Božím služobníkom. A všetko začína byť - od tej udivujúcej chvíle stretnutia s Pánom – iné: hodnoty života, záujmy, priatelia... ba i knihy. Ako mohlo dôjsť k takejto udivujúcej zmene? Zmenil som jedálny lístok. Chlebom života sa pre mňa stal Kristus. Už mi nestačia len vonkajšie náboženské obrady a ani iným ich už neponúkam ako cestu života. Ja som spoznala lásku a moc Krista, živého Boha. Haleluja! Som dieťa Božie a prebývam vo svätyni Božej, v Jeho kráľovských komnatách. Už ma od nášho nebeského Otca neoddeľuje žiadna opona! Sýtosť radosti, hojnosť života, vzácne Božie dary mám denne na stole. Ako Ťa nechváliť za toľkú dobrotu! Chvála Tebe, Pane náš! To Ty si v nás. S Tebou vstávame aj si líhame, raňajkujeme aj večeriame. Ako dobrý strom rodí chutné šťavnaté ovocie, tak aj my sa stávame pre okolie príťažlivými. Lebo Pána Ježiša prebývajúceho v nás môžu zakúsiť aj iní - tí hladní, ubiedení, nešťastní a osamelí, beznádejní a zúfajúci, tí, ktorí sa cítia tak sami... Skloňme sa pred Pánom Bohom a klaňajme sa Mu! Jemu je daná všetka moc na nebi aj na Zemi. Jeho poslúchajme vo všetkom, čo nám povie, aby sme boli na Božiu chválu v ten Kristov deň a aby sme vierou dosiahli život v Jeho mene!