Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 15. júna 2008

Ja však hovorím k vám neustále, ale neposlúchate ma. Človek, ktorý chce žiť podľa Božej vôle, je vystavený mnohým tlakom a bojom. Vo svete, ktorý nenávidí živého Boha a šliape po Jeho zákonoch, nie je ľahké dodržiavať vysoký štandard Božieho Slova. Nie je to ľahké, ale ani to nie je nemožné. Písmo nám zjavuje, že aj takýto vysoký štandard sa dá naplniť. Nie sme teda postavení pred nereálnu úlohu. Lenže, tomu musí niečo predchádzať... Niečo sa totiž najskôr musí odohrať v našom vnútri. Musíme si vybudovať svojho ducha, svojho vnútorného človeka. Práve stav nášho vnútorného človeka rozhoduje o výsledku našich zápasov a bojov. Prvý krok k tomu, ako sa stať duchovne silným, je každodenné čítanie Božieho Slova. Bibliu nemáme na to, aby ležala zaprášená a nedotknutá na nejakom čestnom mieste. Biblia je kniha, ktorá má v sebe život. Božie Slovo je liekom na naše rany, prevenciou pred pokušeniami a pokrmom pre nášho ducha. Kresťan, ktorý nepoužíva Božie Slovo je ako hokejista, ktorý nepoužíva hokejku. Bez nej sa hokej hrať nedá. Rovnako je to aj s Božím Slovom. Bez neho nie je možné spoznať Boha a žiť v súlade s Jeho vôľou. Druhým krokom je modlitba. Pán Ježiš raz učeníkom povedal: „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ Učeníci sa však nemodlili. Ako to dopadlo? Všetci Ho opustili. Ak náš modlitebný život nebude dostatočne hlboký, je možné, dokonca veľmi pravdepodobné, že Pána Ježiša jedného dňa opustíme. Modlitebný život je ako koreň stromu. Jeho hĺbka a kvalita rozhoduje o ovocí, ktoré bude strom prinášať.