Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 16. júna 2008

Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam. Mojžiš prežil povolanie od Boha. Stála pred ním veľká úloha – vyviesť vyvolený národ z Egypta. Boh mu však dal ´hovorcu´ – brata Árona. Cesta k naplneniu veľkého Mojžišovho poslania viedla cez faraóna. A tak prvé kroky Bohom povolaného Mojžiša vedú k panovníkovi najmocnejšej a najprosperujúcejšej krajiny vtedajšieho sveta. Mojžiš sa stretáva s mužom číslo jeden. Prichádza so smelým, až drzým odkazom: „Faraón, Hospodin, Boh, ktorého nepoznáš, ti odkazuje, aby si prepustil Izrael.“ Faraónove ego bolo dotknuté. „Kto je tento otrok, že mi rozkazuje?“ A tak bola jeho reakcia opačná, než Mojžiš čakal. Nielenže neprepustil ľud, ale ešte im aj pridal práce. Zobral im materiál a vyžadoval rovnaký výkon. To bolo, samozrejme, nad ľudské sily, a tak Izraeliti tieto limity neplnili. Faraón ich za to začal trestať a Izraelu sa priťažilo. Hnev Izraelitov sa, pochopiteľne, obrátil proti Mojžišovi a Áronovi (5,21): „Všetko je to vaša chyba, trpíme kvôli vám! Čo vás to napadlo?“ Mojžiš predstupuje pred Hospodina a pýta sa: „Bože, čo sa deje? Ja som vyplnil Tvoju vôľu a šiel som pred faraóna. Nič som nedosiahol, navyše, všetko sa ešte zhoršilo. Nerozumiem tomu... prečo?“ Boh odpovedá: „Uvidíš, čo urobím faraónovi...“ (6,1). Čo nám chce tento príbeh povedať? Odkaz príbehu je jednoduchý: „Ver, aj keď sa situácia zhoršila!“ Modlil si sa a nič sa nezmenilo? Modli sa aj naďalej! Veríš, a stále sa nič nedeje? Ver ďalej! Uvidíš, čo Boh urobí. Nedaj sa odradiť tým, že tvoja modlitba ešte nebola naplnená! Nezúfaj nad tým, že práve po modlitbe sa všetko zhoršilo! Možno sa to zhoršilo práve preto, že si sa modlil. Modlitba totiž satanovi niekedy spôsobuje šok. Je to asi ako pichnutie do osieho hniezda. Vyvolá okamžitú reakciu – pravdaže, negatívnu. Lenže bez tejto prvopočiatočnej reakcie niet nápravy. Sú boje a duchovné zápasy, ktoré možno vybojovať iba týmto spôsobom. A takýto začiatok zápasu vedie k trvalému víťazstvu. V takýchto chvíľach je dobré stále si pripomínať, že posledné slovo má vždy Boh. Každý „faraón“ sa raz skloní pred živým Bohom a každý „Egypt“ prepustí svojich zajatcov... Otázka, pred ktorú nás stavia dnešné zamyslenie, znie: Budeš veriť Pánu Bohu aj vtedy, keď sa tvoja situácia zhorší? Ak áno, uvidíš, čo Boh tvojmu otrokárovi urobí! Protivenstvá a pokušenia, ktoré na nás prichádzajú, premáhajme Božím Slovom a modlitbou! Doprajme si čas na vybudovanie silného vnútorného človeka v sebe a naše životy ovplyvnia životy ďalších!