Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. júna 2008

Nepokradneš! Jozefov príbeh je veľmi zaujímavý. Môže nám byť v ťažkých životných chvíľach inšpiráciou aj povzbudením. Môžeme povedať, že Jozef je mladík, ktorý kvôli svojim snom skončil v otroctve. Boh sa však Jozefa ujíma a zabezpečuje mu priazeň u Pótifara. Jozef sa dostal do otroctva – to nemohol ovplyvniť. Sú veci, ktoré sa nám stávajú bez toho, že by sme ich mohli ovplyvniť. Jozef sa však miesto zúfalstva držal Boha. Boh bol s Jozefom aj v jeho otroctve: „Hospodin bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo...“ Božiu vôľu môžeme plniť kdekoľvek. Jozef si vybudoval meno, získal priazeň, no prichádza ďalšia skúška. Pokušenie Pótifarovej ženy. Jozef urobil to najjednoduchšie a zároveň najefektívnejšie, čo mohol urobiť – ušiel. Často padáme kvôli tomu, že pred pokušením neutekáme. Neskôr, keď by sme už chceli ujsť, zisťujeme, že je neskoro. S pokušením sa bojuje okamžite a radikálne. Radikálny postoj voči hriechu nás môže uchrániť pred pádom. Pamätajme na to, keď sa ocitneme v pokušení! Po tomto víťazstve Jozef skončil vo väzení. Zdalo sa, že jeho snom je definitívny koniec. Boh mal však iný názor. Jozefove kroky viedol z väzenia až na dvor faraóna. Tam sa Jozefove sny naplnili. Jozef obstál v skúškach a zvíťazil. Božie víťazstvá v našich životoch Mu dávajú príležitosť, aby nás voviedol do budúcnosti, ktorú pre nás naplánoval.