Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 23. júna 2008

Jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím. Keď Izraeliti vidia, že je im faraón v pätách, zmocňuje sa ich strach. Nečudo! Veď mať za chrbtom celú armádu nepriateľa, iste nie je nič príjemné. Možno je to strach, ktorý sprevádza aj štipka sklamania. Veď sloboda Božieho ľudu zatiaľ trvá len tri dni. A podľa všetkého sa o chvíľu skončí. Za všetko môže Mojžiš. To on všetkých zmanipuloval a nahovoril na túto nevýslovnú hlúposť. Mojžiš však povzbudzuje ľud Boží, a teda i nás: „Hospodin bude bojovať za vás. Len hľaďte na Neho a dôverujte Mu!“ Naozaj, pohľad na Pána Boha posilňuje, aj keď veci sa nevyvíjajú práve najideálnejšie. Pohľad na Hospodina a dôvera voči Nemu sa dnes vyžaduje aj od nás. Že to Boh myslí vážne a že Mojžišova požiadavka je oprávnená, to sa ukáže už čoskoro. Nový zázrak je toho najlepším dôkazom. Boh, ktorý vybojoval víťazstvá pre Izraelitov, bojuje a chce bojovať aj za nás. A preto buďme pokojní! Veď ten najväčší boj a najväčšie víťazstvo, aké bolo v dejinách vybojované a dosiahnuté sa už odohralo. Boj za spásu hriešnika a víťazstvo nad smrťou dotiahol Kristus do víťazného konca. Jemu nech sa za to vzdáva česť a chvála naveky!