Slovak Czech English German Polish

Júl

Utorok, 01. júla 2008

Ajhľa, prichádzajú dni, - znie výrok Hospodinov - keď vystavané bude Hospodinovo mesto.

Čítať ďalej: Utorok, 01. júla 2008

Streda, 02. júla 2008

Rozpomeň sa na svoj zbor, ktorý si odpradávna získal, vykúpil ako svoj dedičný kmeň.

Čítať ďalej: Streda, 02. júla 2008

Štvrtok, 03. júla 2008

Boh dáva pokoj tvojim hraniciam.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. júla 2008

Piatok, 04. júla 2008

Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh, a nieto iného, som Boh, a mne rovného niet.

Čítať ďalej: Piatok, 04. júla 2008

Sobota, 05. júla 2008

Hospodine, Bože môj, si veľmi veľký! Priodel si sa nádherou a velebou, halíš sa do svetla sťa do rúcha.

Čítať ďalej: Sobota, 05. júla 2008

Nedeľa, 06. júla 2008

Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. júla 2008

Pondelok, 07. júla 2008

Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?

Čítať ďalej: Pondelok, 07. júla 2008

Utorok, 08. júla 2008

Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš Svätým Izraela.

Čítať ďalej: Utorok, 08. júla 2008

Streda, 09. júla 2008

Poďte a pozrite sa na skutky Božie, úžasný je vo svojom konaní voči ľuďom.

Čítať ďalej: Streda, 09. júla 2008

Štvrtok, 10. júla 2008

Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. júla 2008