Slovak Czech English German Polish

Júl

Utorok, 01. júla 2008

Ajhľa, prichádzajú dni, - znie výrok Hospodinov - keď vystavané bude Hospodinovo mesto.

Register to read more...

Streda, 02. júla 2008

Rozpomeň sa na svoj zbor, ktorý si odpradávna získal, vykúpil ako svoj dedičný kmeň.

Register to read more...

Štvrtok, 03. júla 2008

Boh dáva pokoj tvojim hraniciam.

Register to read more...

Piatok, 04. júla 2008

Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh, a nieto iného, som Boh, a mne rovného niet.

Register to read more...

Sobota, 05. júla 2008

Hospodine, Bože môj, si veľmi veľký! Priodel si sa nádherou a velebou, halíš sa do svetla sťa do rúcha.

Register to read more...

Nedeľa, 06. júla 2008

Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá.

Register to read more...

Pondelok, 07. júla 2008

Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?

Register to read more...

Utorok, 08. júla 2008

Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš Svätým Izraela.

Register to read more...

Streda, 09. júla 2008

Poďte a pozrite sa na skutky Božie, úžasný je vo svojom konaní voči ľuďom.

Register to read more...

Štvrtok, 10. júla 2008

Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil.

Register to read more...

KALENDÁR