Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. júla 2008

Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh, a nieto iného, som Boh, a mne rovného niet. ´Postav dom, zasaď strom´ je známy film Juraja Jakubiska. Tragický príbeh mladého muža, ktorý na ceste za svojím životným snom o vlastnom dome a šťastnej rodine nepoužíva vždy čisté spôsoby. Odveká ľudská túžba po šťastí sa vždy spájala s človekom alebo hmotou. Predstava človeka, že Boha a „Božie“ musí vidieť, aby Ho mohol precítiť, prežiť, je nepopierateľná. Toto bol motív aj u Izraelitov, keď začali uctievať kult zlatého teľaťa. Vzdialený, nevidený Boh sa v podobe modly stal zrazu veľmi blízkym. Izraeliti chceli mať magickú záruku Božej prítomnosti. Aj v dnešnej postmodernej dobe je ťažké dôverovať tomu, že nad všetkým bdie Boh a že je tu, aj keď Ho nevidím. Je to podobné, ako so slnkom. Je tu, aj keď nehreje, aj keď je za mrakmi, dokonca aj v noci. To iba my sme v tieni. Pán Boh je prítomný všade tam, kde je Jeho Slovo a sviatosti. Pán Boh je prítomný všade tam, kde sa hriech mení na odpustenie, kde je svár pretvorený v lásku. ´Postav dom, zasaď strom´... takáto je často naša túžba po hmatateľnom bohu.