Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. júla 2008

Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá. Izraelitom na púšti zrazu chýbajú hrnce plné mäsa, ktoré mali v Egypte. Už im až tak nevadilo, že vtedy museli tvrdo pracovať ako otroci, nespomínali na útlak a ponižovanie ani na to, že im Egypťania vyvražďovali deti. Pamätali si už len to, že vtedy mali plné hrnce mäsa a plné bruchá chleba. A teraz...? Teraz len hlad, trápenie - síce sloboda, ale čo z toho? Táto situácia mi vždy pripomína udalosti, ktoré nastali v našej krajine po roku ´89 a neskôr. Ľudia si už nespomínali na to, že za socializmu boli ponižovaní, že za mizernú mzdu museli pracovať ako otroci a nebolo čo kúpiť, ani na to, že na určité školy sa mohli dostať len deti určitých ľudí, nespomínali, že veriaci boli prenasledovaní a zatváraní (a aj ľudia iného názoru než mala vládna strana) a podobne... Čo si pripomínali a možno ešte pripomínajú sú hrnce plné mäsa a plné brucha chleba. Pán Boh nám však daroval slobodu. Namiesto vďaky sa Mu však často dostávalo a dostáva len reptania z našej strany. No On počul (v.12) a nasycuje z nás každého tak, ako je potrebné. Otvoril nám cestu k slobode. V Ježišovi Kristovi sme slobodné dietky Božie. Nevymeňme a nevymieňajme Kráľovstvo Božie a slobodu z neho plynúcu za plné hrnce a plné bruchá! Radšej sa uisťujme o Božom požehnaní! Ak nie vlastnými slovami, tak si čítajme Žalm 107 a skúsme vybadať tú Božiu dobrotu, ktorá sa v mnohom naplnila aj v našom živote!