Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. júla 2008

Hospodine: Rozsúď môj spor a vykúp ma; podľa svojej reči obživ ma. Po dlhom čase putovania, námahy a živorenia prichádza pre izraelský ľud slávnostný a úžasný moment. Máme svätostánok aj s tými, ktorí tam majú slúžiť ako večné kňazstvo z pokolenia na pokolenie. Radostný okamih pre všetkých. Svätostánok s celou svojou nádherou a slávou však nebude znamenať nič, ak tam nepríde ľud Boží a nebude prijímať službu obetí a modlitieb, ktoré sa v ňom konajú. Aj my máme svätostánky. Nádherné a úžasné. Stoja v našich mestách a obciach z pokolenia na pokolenie a volajú: ´Poďte sem, všetci!´ A v tých našich svätostánkoch sa deje služba. Služba Slova a sviatostí, ktoré pre nás znamenajú obživu, posilu a novú nádej do ďalšieho dňa. Nech tie naše svätostánky nie sú krásne svojou výzdobou, ale tým, že sú naplnené ľudom Božím, ktorý počúva Boží hlas a prijíma Jeho milosť! Aj ty smieš k tomu prispieť.