Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. júla 2008

Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to. Väčšinou je to tak, že každý rád prijíma dary a nemusí byť na to dôvod menín, či narodenín. Väčšina z nás ani nesleduje pri prijímaní daru mieru zásluhy - či mi patrí, taký dar. Božie Slovo nám hovorí, kam sme to dotiahli so životom bez Ježiša. Svoj čas a svoje telo sme dávali do služby hriechu. Dar, odmena a koniec takého života v hriechu je smrť. Keď však svoj život zveríme Kristovi, sme oslobodení od hriechu a môžeme slúžiť Bohu. Dar z milosti za takýto život je život večný. Milosť je slovo, ktoré si môžeme vysvetliť aj slovom ´amnestia´. Ježiš mi dáva z milosti večný život bez mojej zásluhy. V Božom Slove je to miesto opísané slovami: „Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.“ Večný život je veľmi osobný dar práve pre teba. Svojím životom, svojím kresťanstvom môžeš mnohým ľuďom veľmi pomôcť k daru večného života. Veľa ľudí sa dnes modlí za zbor v Nitre a bolo by zle, keby si práve ty dnes zostal doma a nešiel do svojho zboru počúvať Božie Slovo a nebol v spoločenstve svojho zboru. Tvoje miesto dnes nemá byť v tvojom zbore prázdne. Ak si z milosti prijal dar večného života, posväcuj svoj život aj tým, že budeš vždy v spoločenstve svojho zboru!