Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. júla 2008

Izraelci, každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinu. Udalosti, ktoré predchádzajú vyvoleniu dvanástich, nám môžu byť k osobnému požehnaniu. Pán Ježiš pred týmto dôležitým momentom svojho účinkovania koná to, čo vždy. Zo všetkých síl sa venuje ľuďom. Uzdravuje. Lieči telo i dušu. Tisli sa k Nemu ľudia, ktorí na niečo trpeli. K nohám Mu padali aj posadnutí démonmi.. Po týchto udalostiach Pán Ježiš vystúpil na vrch a vybral si dvanástich. Keď sa pozriem na seba, tak je to tak: ak mám nejakú úlohu, nerobím nič iné. Ježiš sa však správa celkom netradične: koná bez výhovoriek. Používa loďku tých, ktorí sú ochotní dať ju do služby. Čo si dal z toho, čo ti bolo zverené? Záleží ti na tom, aby všetci počuli evanjelium v tvojom meste, v tvojom zbore? Akým darom k tomu prispievaš? Áno, počíta sa len dobrovoľný dar, lebo len ochotného darcu miluje Boh. Pán Ježiš svojich učeníkov povolal vtedy a posiela aj dnes. Toto povolanie malo zmysel a Ježiš videl aj cieľ, ktorý tým sledoval. Si povolaný, či už si aj poslaný? Ako zaobchádzaš s týmto Ježišovým posolstvom pre tvoj život? Na tieto otázky si dnes môžeš odpovedať nie formálne, ale celkom konkrétne. Pán Ježiš povoláva aj Teba. Posiela ťa ku konkrétnym ľuďom a má pre teba rôzne úlohy. Prijmi toto Pánovo poverenie služby!