Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. júla 2008

Takí, čo sú zďaleka, prídu a budú stavať chrám Hospodinov. Učeníkom Pána Ježiša je dané presvedčiť sa a vidieť tajomstvo kráľovstva Božieho. Kráľovstvo Božie prichádza s Pánom Ježišom. Tam, kde je On, je aj kráľovstvo Božie. Kto sa nestane učeníkom Spasiteľova, pre toho to zostáva tajomstvom. Kto chce spoznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ktoré zjavuje Pán Ježiš - živý Boh, ten sa túži stať Jeho učeníkom. Aj po rozpovedaní tohto podobenstva svojím učeníkom vysvetľuje Kristus Pán pravý význam a obsah tohto podobenstva. Aj dnes pred nami otvára tajomstvá svojho Slova a dôležité tajomstvá o nás samých. Každý z nás je podobný pôde, do ktorej bolo vložené zrno. Každý, kto má rád príbehy s dobrým koncom, túži, aby bolo jeho srdce tou dobrou pôdou. A to je aj mojím želaním pre teba, či deň práve začínaš alebo končíš. V tomto podobenstve nášho Pána niet tretej možnosti. Buď je Jeho Slovo zasiate do zlej (kraj cesty, skalnatá, tŕnistá), alebo do dobrej zeme. Úžitok nie je rovnaký, ale je vždy. Veď aj tridsaťnásobný je pekný. Ak je až stonásobný, je to ešte lepšie a krajšie. Želám ti, aby si dnes aj v celom živote prinášal ovocie svojej viery, svojho verného učeníckeho života s Ježišom Kristom! Len to je spôsob, ako môže duchovne rásť tvoj život, život tvojej rodiny aj tvojho zboru. Živé kamene rodín budujú duchovný dom zboru aj cirkvi. Mysli na to aj dnes pri svojej službe i modlitbe!