Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. júla 2008

Hospodine, veľká je Tvoja vernosť. Najlepší učiteľ všetkých čias pokračuje vo svojom výklade, ktorým svojich poslucháčov uvádza do tajov každodenného života. Nič nezostáva tajné. Každá vec raz vyjde najavo. Každý by mohol povedať nejaký príbeh, ktorý sa stal včera, či už skôr. Aj v našom živote môže byť niečo, čo je nepríjemné a treba to vyznať a prosiť o Pánovu milosť a milosrdenstvo. Na druhej strane, aj nám chce Pán Ježiš ukázať, že máme/máš byť svetlom, svedectvom, kde si postavený. Vernosť by sme nemali čakať len z Božej strany a tešiť sa, že Boh bol verný nielen v sľube, ale aj v jeho naplnení. Aj my máme dokazovať svoju vernosť. Aj vtedy, keď je to spojené s bolesťou, či obetavosťou. Áno, aj s obeťou! Tak to pozorujeme u Pána Ježiša. Ako vieme byť veľkorysí pri dávaní na Božie ciele, tak je aj nám namerané. A keď hovoríme o dávaní, treba si nastaviť zrkadlo: koľko vlastne pravidelne dávaš na svoj zbor? Trošku úprimnosti nezaškodí. Ak by v zbore pravidelne prinášala svoje dary len malá skupina ľudí, zbor by mal na pomoc aj pre iných. Problém je v nás – v tom, či sa odhodláme pravidelne mesačne Bohu vymerať, ani nie desiatok, ale stačili by aj tri percentá. Ako málo odvahy máme na to, aby sme zakúsili, že Pán Boh nás môže požehnať. Aj to, ako zaobchádzaš s tým, čo ti bolo zverené do starostlivosti, však vyjde najavo.