Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. júla 2008

Hospodin, ktorý slnko určuje za svetlo vo dne, mesiac a hviezdy kladie za svetlo noci, ktorý búri more tak, že hučia jeho vlny. Kresťan neprešľapuje na mieste. Speje však ku svojmu cieľu, k naplneniu svojho života i ku koncu vekov. Ako sa teda správať? Peter, ktorý o tom vedel svoje, nás volá k modlitbám, k láske, súdržnosti a spolupatričnosti. Veď milosť sme nedostali preto, aby sme sa ňou len sami napĺňali, ale k službe. Nie sme jej cieľovou stanicou. Milosť má cez nás pretekať a prúdiť ďalej, rozhojniť sa až tak, aby ľudia spozorneli a rozoznali Božiu moc a slávu. Nech k nej smeruje všetko – skrze Pána Ježiša Krista!