Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 21. júla 2008

Miloval som vás, hovorí Hospodin. Hodiny Božieho kráľovstva nielen tikajú, ale veci kráľovstva Božieho skutočne napredujú. Nie my nesieme kráľovstvo Božie, ale ono nesie nás, postupujúc „samo od seba“. Ak veríme, že všetko dozrieva a speje k žatve, nielenže si nesmieme svojvoľne „dovoľovať“, ale ani namýšľať, že ide o dielo, ktoré je v našich rukách. Pán Boh nás aj takto láskavo chráni.