Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. júla 2008

Ale pre svoje hojné milosrdenstvo neskoncoval si s nimi, neopustil si ich. A ozaj povstáva z malých, zdanlivo bezvýznamných začiatkov. A rastie. Napriek optickému rastu, až bujneniu zla a všetkých jeho chápadiel, nástrah i podôb na celom šírom svete, ozajstnému rastu sa môže tešiť jedine to, čo je Božie. Nám má záležať na tom, aby sme boli v strede tohto rastu a aby sme mali v ochraňujúcich vetvách a tieni jeho koruny svoje milé a spoľahlivé hniezdo, skrýšu v búrkach sveta a zábezpeku pred ľútymi dravcami pekla. Dôverujme Kráľovi vekov, keď nás učí o svojej ríši!