Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. júla 2008

Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo. Po mnohých sklamaniach, zmarených očakávaniach, keď všetko vyskúšali, všetko obehali, zostáva pre nich Pán Ježiš poslednou a jedinou nádejou. Okrem Neho už nedúfajú v nikoho a v nič. Obaja hlboko pokorení, v koncoch. Jairos zjavne verejne na zemi - na kolenách pred Pánom Ježišom, žena potajomky - skryte, v pozadí. Po odhalení však aj ona pred Ním padá na kolená a vyrozpráva o sebe celú pravdu. Síce pred všetkými, ale vyznáva sa výlučne Jemu. V koho dúfaš ty? Máš okrem Pána Ježiša Krista inú nádej? Povedal si Mu už o sebe všetko?