Slovak Czech English German Polish

Sobota, 26. júla 2008

Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Pochválil však vieru 12 rokov nevyliečiteľne chorej ženy a keď najbližší presviedčali Jaira, že v prípade jeho mŕtvej dcérky už ani Ježiš nič nezmôže, Pán mu povedal: „Neboj sa, len ver!“ Ježišovo uistenie, Jeho Slovo bolo ľuďom na smiech. Odmietli Ho! Všetci okrem nešťastného otca. Ježišovo Slovo je však pravda. A On sám je silnejší ako smrť. Pomáha tým, ktorí veria, že je najsilnejší na svete. Neveriaci svet a ľudia, ktorí odmietajú Krista, nemôžu dopadnúť inak, ako Jeruzalem. Pretože Pána Ježiša Krista nemožno odmietnuť bez následkov. Odmietnutie Ježiša Krista, Pána, vždy vedie k prísnemu súdu a odsúdeniu. Z hĺbky duše prosme, aby sme smeli v Neho veriť!