Slovak Czech English German Polish

Streda, 30. júla 2008

Ľahol som si a zaspal som; prebudil som sa, lebo Hospodin ma podopiera. – Pre ľahkovážne sľuby a kvôli priateľom, ľahko zídeme z Božej cesty. Herodes o Jánovi Krstiteľovi vedel, že je „svätý a spravodlivý“. Predsa kvôli spoločnosti a sľubu, ktorý dal Salome, nechal sťať Božieho služobníka - postavil sa proti Božej veci. My, ľudia, vieme často veľmi dobre, čo je „sväté a spravodlivé!“ Vieme, kde a aké je naše miesto v cirkvi, v rodine, v spoločenstve, aké sú naše úlohy a poslanie... Žiaľ, veľmi často zlyhávame, keď nás naši priatelia dokážu odviesť z Božích ciest a od Božej služby. Herodes zlyhal v mnohých veciach, samotný Ján Krstiteľ mu to vytýkal. Posledné zlyhanie však nastalo vtedy, keď musel ísť sám proti sebe a kvôli ľahkovážnemu sľubu vyslovenému pred priateľmi, nechal sťať Jána Krstiteľa. Ľudia mu boli prednejšími a dôležitejšími než Boh! To sa v dejinách neustále opakuje. Aj nám to hrozí. Aj dnes. Čítame si Božie Slovo, aj cítime, ako by sme to či ono mali vykonať, ale priatelia a známi, prípadne záväzky a sľuby, ktoré sme im dali, nás napokon posunú do úplnej inej pozície.