Slovak Czech English German Polish

August

Piatok, 01. augusta 2008

Na skutky Hospodinove chcem sa rozpomínať. O každom Tvojom diele hĺbať, o Tvojich skutkoch rozjímať.

Čítať ďalej: Piatok, 01. augusta 2008

Sobota, 02. augusta 2008

Čítali knihy z Božieho zákona stať za staťou, vysvetľujúc zmysel; tak pochopili, čo sa čítalo.

Čítať ďalej: Sobota, 02. augusta 2008

Nedeľa, 03. augusta 2008

Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale hanba v tvári patrí dnes nám.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. augusta 2008

Pondelok, 04. augusta 2008

Teraz neodstupujte od Hospodina, ale slúžte Hospodinovi z celého srdca. Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. augusta 2008

Utorok, 05. augusta 2008

Ušetri svoj ľud, Hospodine, a nevydaj na potupu svoj dedičný podiel.

Čítať ďalej: Utorok, 05. augusta 2008

Streda, 06. augusta 2008

Ajhľa, na moje dobro bola moja veľká horkosť, Ty si zachoval môj život pred skazonosnou jamou, lebo si zahodil za seba všetky moje hriechy.

Čítať ďalej: Streda, 06. augusta 2008

Štvrtok, 07. augusta 2008

Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu, ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. augusta 2008

Piatok, 08. augusta 2008

Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný, i budú hľadať útočisko v mene Hospodinovom.

Čítať ďalej: Piatok, 08. augusta 2008

Sobota, 09. augusta 2008

Hospodin sám bude súdiť svoj ľud a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi.

Čítať ďalej: Sobota, 09. augusta 2008

Nedeľa, 10. augusta 2008

Až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. augusta 2008