Slovak Czech English German Polish

Sobota, 02. augusta 2008

Čítali knihy z Božieho zákona stať za staťou, vysvetľujúc zmysel; tak pochopili, čo sa čítalo. – Toto známe príslovie sme počúvali už od malička. Rodičia pri našej výchove si veľmi potrpeli na to, aby sme boli vždy čistí a upravení. Vidíme, že je to stará záležitosť. Pán Ježiš o nej hovorí v súvislosti so zbožnosťou. Kriticky sa vyjadruje k praktikám, ktoré vtedy vládli v jej prejavoch. Národ izraelský dbal až príliš na vonkajšiu čistotu - obradov, náboženských zvyklostí a tradícií. Už menej však dbal na čistotu srdca, myšlienok, slov, skutkov - na to, čo je vo vnútri... Pán Ježiš ide tak ďaleko, že prízvukuje: „Nie to poškvrňuje človeka, čo vchádza do úst, ale čo z úst vychádza!“ Nielen Židia si potrpeli na vonkajšiu čistotu. To veľmi dobre poznáme aj my, ľudia 21. storočia. Poznáme veľké množstvo hygienických pomôcok, ktoré nám pomáhajú udržiavať vonkajšiu čistotu tela. Na to dnešný človek dokáže vynaložiť mnoho úsilia a prostriedkov. Na vnútornú čistotu, na čistotu duše a očistenie od hriechu sa však pamätá veľmi málo. A to aj v náboženskej oblasti. Aj dnes ľahko upadáme do formálnosti, zachovávania tradícií a zvykov a zabúdame na to, čo je dôležitejšie a podstatnejšie (Mt 23, 23-26). Keď čítame Ježišove slová, vstúpme si do svedomia a túžme po očistení – po tom najdokonalejšom, po očistení krvou Ježišovou! „Krv Ježiša Krista, Božieho Syna, očisťuje nás od každého hriechu!“ (1J 1,7b).