Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. augusta 2008

Ajhľa, na moje dobro bola moja veľká horkosť, Ty si zachoval môj život pred skazonosnou jamou, lebo si zahodil za seba všetky moje hriechy. Udalosť nasýtenia mohutného zástupu nás privádza k otázke: „Akú cenu má dnes pre nás chlieb?“ Nad tým sa zamýšľal aj istý anglický novinár. Cenu chleba skúmal na rôznych kontinentoch. Robil to takým spôsobom, že vo svetových veľkomestách ponúkal bochník chleba za jednu hodinu práce. Ako pochodil? V Hamburgu ho vysmiali. V New Yorku ho zatkla polícia. V Nigérii však už našiel záujemcov, ktorí boli ochotní pracovať za chlieb tri hodiny. A v indickom Dillí sa mu prihlásili stovky ľudí, ktorí boli ochotní pracovať aj celý deň. Poučné a veľavravné. Ako by asi pochodil u nás? Keď na našich sídliskách vidíme chlieb mnohokrát v odpadkovom koši a v kontajneroch?! Ježiš Kristus je náš chlieb, ktorý zostúpil z neba (J 6,35). Narodený v „dome chleba“. Potrebujeme Ho rovnako, ako chlieb náš každodenný. Ako často cítime telesný hlad, taký častý je aj hlad a smäd po Slove Božom, po jeho počutí. Na túto duchovnú dimenziu nášho života poukazuje náš Pán na púšti: „Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích“ (Mt 4,4). Nasýtenie je aj predobrazom Večere Pánovej. Akú cenu má chlieb, ktorý jeme a víno, ktoré pijeme pri tejto duchovnej hostine? Pred časom ma veľmi zaujala táto myšlienka: „...keby ľudia naozaj poznali hodnotu Večere Pánovej, tak by nával do našich kostolov musela zvládať poriadková služba...“