Slovak Czech English German Polish

Streda, 13. augusta 2008

Ty nám udeľ pomoc proti protivníkom; bo daromná je ľudská pomoc. Jedného dňa prišli do mesta artisti a už ráno sa k nim začal zbiehať zvedavý dav. Večer sa ich predstavenie konečne začalo. Na pevné tyče s rebríkmi natiahli lano a hore vyšiel akrobat, ktorý bez zastavenia prešiel po lane. Potom si postupne bral svoje nástroje, kuželky a prechádzal po tomto lane z jednej strany na druhú. Predposledným bodom programu malo byť prenesenie ďalšieho akrobata vo fúriku. Spýtal sa davu: „Veríte, že ho prenesiem?“ „Áno!“, kričal dav. „Naozaj veríte?“ „Áno!“, znelo takmer jednohlasne. A tak zavolal: „Nech si príde do fúrika sadnúť niekto z vás.“ V tej chvíli všetky ovácie prestali a nenašiel sa ani jeden „veriaci“. A my veríme, nie človeku, ale mocnému Božiemu Synovi! Vyznávame to, modlíme sa za to a moja otázka znie: „Ak ťa dnes Pán Ježiš vyzýva, aby si urobil niečo konkrétne vo viere v Jeho moc, aká je tvoja odpoveď?“ Modli sa, posti sa za konkrétne veci a keď povie „Poď“, tak s vierou vystúp, a urob to, k čomu ťa volá! Neboj sa, s Jeho mocou to dokážeš!