Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 14. augusta 2008

Nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď svojmu chudobnému bratovi dáš. Je známe, že Napoleon Bonaparte bol malej postavy. Raz sa v knižnici načahoval za nejakou knihou, ktorú si chcel pozrieť. Keď to uvidel jeho sluha, prišiel k nemu a povedal: „Ja vám tú knihu podám, som väčší.“ Napoleon mu na to odpovedal: „Nie väčší, len vyšší!“ Je zaujímavé, ako dokážeme podľahnúť falošnej ilúzii o veľkosti. Je to perfektný diablov nástroj na to, aby našu pozornosť obrátil zlým smerom. Tiahne sa to celými dejinami ľudstva. Už v raji diabol nahovoril Evu, aby ochutnala ovocie, po zjedení ktorého bude ako Boh. Poznáme príbeh Babylonskej veže, reptajúci izraelský národ, a teraz - rozhádaných učeníkov. Boli svedkami toľkých zázrakov, ktoré ukazovali k jedinému Veľkému - k jedinej pravej veľkosti, a napriek tomu zlyhali. Pán Ježiš im však dáva lekciu. Pýta sa ich nie preto, že by nevedel, o čom sa rozprávali, ale preto, aby si uvedomili, čo urobili. To zabralo. Zahanbení učeníci mlčali. Vzápätí im poradil, ako sa stať v Božích očiach veľkým: „Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým.“ Neskočme diablovi na falošnú ilúziu veľkosti! Radšej sa pozrime na Pravého Veľkého a spolu s Jóbom vyznajme: „Ajhľa, som primalý, čo Ti ja môžem odpovedať?“