Slovak Czech English German Polish

Piatok, 15. augusta 2008

Na lôžku spomínam na Teba a v nočných bdeniach rozjímam o Tebe. Bolo to už dávnejšie. Chodil som vtedy na mladšiu mládež. Mal som trinásť rokov, obrovskú túžbu hrať na gitare a... málo peňazí. Hrával som na požičanej, no tú som nemohol mať stále. Potreboval som mať vlastnú, aby som mohol cvičiť doma. Už som mal niečo našetrené, ale stále to nestačilo ani na tú najlacnejšiu gitaru, akú vtedy v meste mali. Keď som sa s tým raz zdôveril jednej staršej sestre v Kristovi, tá bez váhania z kabelky vytiahla 500 Sk a podala mi ich s tým, že toto sú peniaze na moju gitaru. Môj prekvapený výraz tváre si žiadal ďalšie vysvetlenie a pri mojom akosi „povinnom“ prvom odmietnutí mi povedala, že ona to tak cíti a vie, že to nebudú peniaze vyhodené do vzduchu. A neboli. Tak sa začala moja služba vo vedení chvál na mládeži... Vystupovanie v kostole, misia so skupinou... Jedna sestra bola ochotná obetovať niečo so svojho - nie pre mňa, ale pre Božie veci, aby Jeho zámer so mnou mohol byť uskutočnený... V dnešnej dobe sme bombardovaní informáciami o tom, kam investovať peniaze. Banky sa predbiehajú v tom, ktorá z nich poskytne najväčšiu odmenu. Myslím si, že my môžeme investovať oveľa efektívnejšie. A nehovorím len o peniazoch. Môže ísť aj o čas strávený rozhovorom, povzbudením, modlitbami... Stačí, že obetujeme niečo so svojho a investujeme do budovania Božieho kráľovstva. A ako Pán Ježiš zasľúbil, odmena nás neminie...