Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. augusta 2008

Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. Pán Ježiš vzbudil pozornosť u mladého a bohatého človeka. Je Ním fascinovaný – padá pred Ním na kolená. Pán Ježiš ho však schladí. Vie, že ak je zanietenie založené iba na cite, rýchlo sa pominie. Nasledovanie totiž čosi stojí. Nasledovanie nie je len o tom, že si slušný človek a dávaš si pozor na to, aby si neurobil niečo, čo nemáš, za čo by si sa niekedy mohol hanbiť. Nasledovanie je výzva k tomu, aby si niečo robil, aby si niečo dal. Pán Ježiš žiada iba to, čo máš. Žiada iba o to, aby si sa aj Ty - tak, ako On, dokázal dávať. To prináša naplnenie, šťastie. Ak si schopný dávať bez toho, aby si očakával, niečo za to, je to znak toho, že si pochopil, o čo Bohu ide – s Tebou aj s ľuďmi okolo Teba. Po výzve v príbehu – ´daj, čo máš, tým, čo nemajú nič´ - je však z bohatého mládenca smutný mládenec. To je pre neho problém. Nevidí dôvod, prečo by mal byť k niekomu veľkorysý... Pri Pánovi Ježišovi chcel získať ešte niečo, čo nemá – možno radosť, pokoj alebo prijatie. Ježišova požiadavka sa mu však zdá priveľká. Narušila by jeho „štandard“. Žiaľ, bohatí ľudia majú dodnes problém pochopiť, že chudobní nie sú leniví – alebo neschopní. Mnohí nemali podmienky, ktoré by im umožnili čosi nadobudnúť. Bohatí a mladí sa dnes idealizujú – a, žiaľ, aj rešpektujú, uznávajú, takmer uctievajú. Dávajú sa za príklad ako „úspešní, ktorým patrí budúcnosť.“ A to je chybné. My všetci si musíme dávať pozor, aby sa dôsledky obdivu a jednoduchého poddávania sa vzorom tzv. celebrít raz neobrátilo proti nám...