Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 21. augusta 2008

Znie výrok Hospodinov - lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. „Pozri, Pane, čo všetko sme opustili – aby sme ŤA nasledovali – všimni si to!“ Tak to „hovorca“, Peter, vyjadruje za viacerých – a možno aj za nás. Spomínate si, ako v podobenstve o stratenom synovi s otcom hovorí starší brat? „Pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi...“ ´Ach, Bože, povedz, čo z toho mám? Ja nechcem byť naivným idealistom, ja chcem vedieť, čo získavam!´ Kým ešte kladieme takéto otázky, námietky a očakávame reakciu, kým nás ešte neovládne trpkosť - dočkáme sa odpovede. Znie z úst Pána Ježiša - a Otca z podobenstva -ako povzbudenie a upokojenie: „To, čo robíš, nerobíš pre mňa. Neboj sa, neobídeš nakrátko! Všetko, čo mám, je tvoje. To málo, čo máš a dáš, bude požehnané. To, čo rozseješ, vzrastie a prinesie úrodu. Nezabudni sa radovať! Neprestaň očakávať!“ Tvoj vklad - svoje nasledovanie - môžeš chápať ako obeť, ale môžeš ho vidieť aj ako dar, príležitosť prinášať už teraz princípy, spôsoby nového, Božieho sveta. Pán Ježiš nezamlčuje ani prenasledovanie. Vo svete, v ktorom sú uznávaní a vplyvní len silní, budeme vo svojej dôvere a bezbrannosti nepochopení. Ak bude naše nasledovanie úprimné, staneme sa pre iných zrkadlom. A ak majú svedomie, ich vlastný obraz im bude nepríjemný. Bude ich vyrušovať. Budú sa brániť. Ježišovi ľudia musia počítať s tým, že nasledovanie a PRE-nasledovanie, žiaľ, v tomto svete navzájom súvisí. To, čo človeka vo všetkých problémoch a ťažkostiach nesie, je však čosi vzácne, jedinečné, pre čo sa oplatí žiť aj zomrieť.