Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 24. augusta 2008

Eliáš povedal: Dokedy budete krívať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujte Ho. Ak Baal, nasledujte toho. Nádherné slová! Nie o tom, ako by to malo byť, ale čo všetko je možné v Ježišovi Kristovi. Láskavé napomínanie, posmeľovanie tých, čo si neveria, pomoc slabším... Vzájomné činenie dobra. Stála radosť, modlitba a vďaka. Život v Duchu Svätom. Chápanie a prijímanie proroctiev. Možnosť všetko preskúmať a poznať dobré a odmietnuť zlé. Dožiť sa príchodu Pána Ježiša v celej svojej bytosti, teda ako duch, duša aj telo. Jednoducho – nádhera! Ozaj je toto všetko možné. Sami to nedokážeme. Dá sa to jedine v Ježišovi Kristovi. Pán Ježiš je verný. On nás predivne povolal do spoločenstva s Ním, keď nám daroval spasenie. On nás vie posvätiť Duchom Svätým, aby sme v našich spoločenstvách zažívali takéto úžasné veci. Ak veríme v nášho Spasiteľa, môžeme žiť život vo svätosti. Vďaka Ti, Pane Ježišu!