Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. augusta 2008

Ak budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. Paberkovanie hrozna – paberkovanie zvyšku Izraela. Konečné štádium zberu hrozna. Výsledok je zúfalý. Niet tam ľudí, ktorí by Hospodina počúvli. Deti ani mládež, ľudia v strednom veku, ba ani starci. Preto pôjdu do zajatia a budú pozabíjaní. Hrozné je, že ich ešte aj kňazi a vodcovia ľudu utešujú, že je všetko v poriadku. Hovoria: „Pokoj, pokoj!“ Hospodin sa jasne ukázal. Ukázal im, kadiaľ ísť. Odpoveď: ´Nepôjdeme!´ Hospodin jasne prehovoril. Odpoveď: ´Nebudeme počúvať!´ Svedkami riešenia sa stávajú národy, zhromaždenie, dokonca celá Zem. Hospodin privedie pohromu, pretože Ním opovrhli. Postaví tomuto ľudu prekážky – národ zo severu - nech zahynie. Už je všetko pripravené. Nástroje smrti - luky a oštepy - v rukách ukrutného národa, ktorý čaká do chlapa pripravený na boj. Neodvratnosť súdu nad Jeruzalemom. Čo nachádza Hospodin medzi nami? Máme zjavenia o Bohu. Svojho Spasiteľa, Ježiša Krista, dobre poznáme. Videli a počuli sme o ceste spasenia. Aké sú naše reakcie, odpovede? Také, aké dal Bohu svojho času Jeremiáš? Pán Boh je zhovievavý, ale raz sa aj to skončí. Nevieme, kedy, ale raz naozaj príde súd a bude potrestaná nevera a neochota počúvať Hospodina. Máme sa čoho báť! Preto neobchádzajme odveké chodníky vedúce k Bohu! Počúvajme na hlas trúby, ktorá nás volá za Pánom Ježišom!