Slovak Czech English German Polish

August

Pondelok, 11. augusta 2008

Bože môj, volám vo dne, ale Ty sa neozývaš, aj v noci, ale nemôžem sa utíšiť.

Čítať ďalej: Pondelok, 11. augusta 2008

Utorok, 12. augusta 2008

Zmiluj sa, Bože, zmiluj sa nado mnou! Lebo moja duša k Tebe sa utieka a v tôni Tvojich krídel hľadám útočisko, kým prejde záhuba.

Čítať ďalej: Utorok, 12. augusta 2008

Streda, 13. augusta 2008

Ty nám udeľ pomoc proti protivníkom; bo daromná je ľudská pomoc.

Čítať ďalej: Streda, 13. augusta 2008

Štvrtok, 14. augusta 2008

Nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď svojmu chudobnému bratovi dáš.

Čítať ďalej: Štvrtok, 14. augusta 2008

Piatok, 15. augusta 2008

Na lôžku spomínam na Teba a v nočných bdeniach rozjímam o Tebe.

Čítať ďalej: Piatok, 15. augusta 2008

Sobota, 16. augusta 2008

Boh vraví: Môj zámer sa splní, a uskutočním všetko, čo chcem.

Čítať ďalej: Sobota, 16. augusta 2008

Nedeľa, 17. augusta 2008

Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 17. augusta 2008

Pondelok, 18. augusta 2008

Hospodin je Tvoje útočisko, postavil si si Najvyššieho za útulok.

Čítať ďalej: Pondelok, 18. augusta 2008

Utorok, 19. augusta 2008

Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.

Čítať ďalej: Utorok, 19. augusta 2008

Streda, 20. augusta 2008

Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení.

Čítať ďalej: Streda, 20. augusta 2008