Slovak Czech English German Polish

August

Nedeľa, 31. augusta 2008

Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo, ani naľavo!

Čítať ďalej: Nedeľa, 31. augusta 2008