Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. septembra 2008

Hospodin odpovedal a riekol svojmu ľudu: Ajhľa, posielam vám obilie, mušt i olej, a nasýtite sa tým. Na jednej konferencii sa diskutovalo o tom, čo výnimočné prinieslo kresťanstvo v porovnaní s inými svetovými náboženstvami. Do miestnosti práve vošiel autor Narnie, C. S. Lewis a ihneď spozoroval diskusiu, ktorá nedávala jasnú odpoveď. Na otázku jedinečného prínosu kresťanstva odpovedal Lewis takto: „To je jednoduché. Je to milosť.“ Milosť je posledné slovo, ktoré v našej spoločnosti ešte nestratilo svoj pravý význam. Milosť je tam, kde niekto dáva dobré veci tým, ktorí na ne nemajú právo. Milosť je výnimočná. Vďaka nej ešte žijeme, a dokonca môžeme mať vzťah so Svätým Bohom! V Judsku sa však za Jeremiáša stala tragédia. Boh odňal svojmu ľudu milosť a začal s nimi zaobchádzať podľa toho, ako si zaslúžili. Aká vážna situácia, ak sám Tvorca života dvíha ruku proti tomu, aby sa v Judsku rodili deti pre hrôzy, ktoré prináša doba Božej nemilosti! Ešte raz v histórii odňal Boh milosť. Odoprel ju svojmu vlastnému Synovi, keď jednal s Ježišom podľa toho, čo si zaslúžime my. Boh znova bytostne čelil hrôzam svojej vlastnej nemilosti, ale kvôli nášmu odpusteniu nesňal svojho Syna z kríža. Pre túto obeť nám Pán Boh dáva veci, ktoré by nám len na základe našich skutkov nikdy nemohol dať: odpustenie, lásku a pokoj. Na svete neexistuje horšia chvíľa, ako keď nám Pán Boh odoprie milosť, pretože tým nás oddeľuje od svojej prítomnosti a to je peklo. Milosť je drahá. Pána Boha stála život. My však o ňu svojimi útekmi do neposlušnosti prichádzame tak lacno... To, čo Božiu trpezlivosť v Judsku zlomilo, bola skutočnosť, že ľudia neprestajne chodili podľa svojho zatvrdilého a zlého srdca, bez toho, aby počúvali svojho Boha. Poučme sa z ich chýb!