Slovak Czech English German Polish

Október

Streda, 01. októbra 2008

Na Bohu spočíva moja spása, moja česť.

Čítať ďalej: Streda, 01. októbra 2008

Štvrtok, 02. októbra 2008

Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. októbra 2008

Piatok, 03. októbra 2008

Milujte pravdu a pokoj!

Čítať ďalej: Piatok, 03. októbra 2008

Sobota, 04. októbra 2008

Milosť obklopí toho, kto dúfa v Hospodina.

Čítať ďalej: Sobota, 04. októbra 2008

Nedeľa, 05. októbra 2008

Hospodin, váš Boh, sám bojoval za vás.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. októbra 2008

Pondelok, 06. októbra 2008

Občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu uspokojím.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. októbra 2008

Utorok, 07. októbra 2008

Ty si mi býval na pomoci a v tôni Tvojich krídel plesám.

Čítať ďalej: Utorok, 07. októbra 2008

Streda, 08. októbra 2008

Hospodin ma... poslal... potešiť všetkých smútiacich.

Čítať ďalej: Streda, 08. októbra 2008

Štvrtok, 09. októbra 2008

K tebe hľadia moje oči, Hospodine, Pane; ja v Teba dúfam; nezbav ma života.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. októbra 2008

Piatok, 10. októbra 2008

Bude dobré, ak vás preskúma; oklamať Ho (Hospodina) chcete, ako klamete človeka?

Čítať ďalej: Piatok, 10. októbra 2008