Slovak Czech English German Polish

Október

Streda, 01. októbra 2008

Na Bohu spočíva moja spása, moja česť.

Register to read more...

Štvrtok, 02. októbra 2008

Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí.

Register to read more...

Piatok, 03. októbra 2008

Milujte pravdu a pokoj!

Register to read more...

Sobota, 04. októbra 2008

Milosť obklopí toho, kto dúfa v Hospodina.

Register to read more...

Nedeľa, 05. októbra 2008

Hospodin, váš Boh, sám bojoval za vás.

Register to read more...

Pondelok, 06. októbra 2008

Občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu uspokojím.

Register to read more...

Utorok, 07. októbra 2008

Ty si mi býval na pomoci a v tôni Tvojich krídel plesám.

Register to read more...

Streda, 08. októbra 2008

Hospodin ma... poslal... potešiť všetkých smútiacich.

Register to read more...

Štvrtok, 09. októbra 2008

K tebe hľadia moje oči, Hospodine, Pane; ja v Teba dúfam; nezbav ma života.

Register to read more...

Piatok, 10. októbra 2008

Bude dobré, ak vás preskúma; oklamať Ho (Hospodina) chcete, ako klamete človeka?

Register to read more...

KALENDÁR