Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. októbra 2008

Ty si mi býval na pomoci a v tôni Tvojich krídel plesám. Koľkokrát počúvame vzdychanie farárov a iných pracovníkov našej cirkvi. Lamentujú nad tým, aká ťažká je pre nich cirkevná služba. Sú ako Bárúch, Jeremiášov pisárov. Aj ten nariekal, aký má len ťažký život a ešte k tomu musí zapisovať aj tie Božie výroky. Bolo mu to treba? Bárúch sníval o príjemnom a pohodlnom živote. Služby pre Pána Boha mal plné zuby. Pán Boh ho však napomenul, aby už toľko nevzdychal. Veď slúžiť živému Bohu je výsada! Bárúch však nemal obísť naprázdno. Veď pracovník je hoden svojej mzdy. Odmenou v tej ťažkej dobe mu mal byť jeho život. Pán Boh mu zasľúbil, že ho bude chrániť, kamkoľvek pôjde. Len nech ďalej verne stojí v službe. A nech už toľko nevzdychá. Dajme sa aj my použiť v službe Pána Boha! Ochotne, bez reptania konajme, k čomu nás kedysi povolal! Buďme pripravení vstúpiť aj do nových služieb! Len zostaňme vo všetkom verní a vytrvalí! Zotrvávajme v Kristovi, lebo bez Neho nič nedokážeme učiniť! Ak stratíme úzky, osobný vzťah s Pánom Bohom, stratíme aj radosť zo služby a život sa nám začne zdať neznesiteľne ťažký. Preto dôverujme nášmu láskavému nebeskému Otcovi! Upnime svoj pohľad na Pána Ježiša! Nechajme sa potešiť a viesť Duchom Svätým, ktorý v nás prebýva!