Slovak Czech English German Polish

Október

Utorok, 21. októbra 2008

Ja som s vami, hovorí Hospodin.

Čítať ďalej: Utorok, 21. októbra 2008

Streda, 22. októbra 2008

Vaše hriechy vás pripravili o blaho.

Čítať ďalej: Streda, 22. októbra 2008

Štvrtok, 23. októbra 2008

Uzdravím ich odvrátenie, milovať ich budem dobrovoľne.

Čítať ďalej: Štvrtok, 23. októbra 2008

Piatok, 24. októbra 2008

Oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce.

Čítať ďalej: Piatok, 24. októbra 2008

Sobota, 25. októbra 2008

V jeho rukách sú hlbiny zeme, Jeho sú vrchov končiare.

Čítať ďalej: Sobota, 25. októbra 2008

Nedeľa, 26. októbra 2008

Hospodin povedal Izákovi: Požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme.

Čítať ďalej: Nedeľa, 26. októbra 2008

Pondelok, 27. októbra 2008

Čuj, Hospodine, spravodlivú vec! Pozoruj môj nárek!

Čítať ďalej: Pondelok, 27. októbra 2008

Utorok, 28. októbra 2008

Haleluja! Chváľte Hospodina! Lebo je dobré spevom oslavovať nášho Boha; lebo chválospev je milý, ľúbezný.

Čítať ďalej: Utorok, 28. októbra 2008

Streda, 29. októbra 2008

Lebo Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre.

Čítať ďalej: Streda, 29. októbra 2008

Štvrtok, 30. októbra 2008

Nech nám je Boh milostivý a požehná nás! Nech rozjasní svoju tvár pri nás. Aby poznali Tvoju cestu na zemi a Tvoju spásu medzi všetkými národmi.

Čítať ďalej: Štvrtok, 30. októbra 2008