Slovak Czech English German Polish

November

Piatok, 21. novembra 2008

Utíchnite a poznajte, že ja som Boh!

Čítať ďalej: Piatok, 21. novembra 2008

Sobota, 22. novembra 2008

Beda hrdinom, ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú.

Čítať ďalej: Sobota, 22. novembra 2008

Nedeľa, 23. novembra 2008

Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma!

Čítať ďalej: Nedeľa, 23. novembra 2008

Pondelok, 24. novembra 2008

Pamiatka spravodlivého je požehnaná.

Čítať ďalej: Pondelok, 24. novembra 2008

Utorok, 25. novembra 2008

Vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu: Takto vraví Hospodin: Prepusť môj ľud, nech mi slúži!

Čítať ďalej: Utorok, 25. novembra 2008

Streda, 26. novembra 2008

Choď, a Hospodin bude s tebou!

Čítať ďalej: Streda, 26. novembra 2008

Štvrtok, 27. novembra 2008

Chválil a velebil som večne živého, Jeho vláda je večná a Jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie; všetci obyvatelia zeme sú pokladaní za nič.

Čítať ďalej: Štvrtok, 27. novembra 2008

Piatok, 28. novembra 2008

Hospodin koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným.

Čítať ďalej: Piatok, 28. novembra 2008

Sobota, 29. novembra 2008

Hospodin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude Hospodin jediný a Jeho meno jediné.

Čítať ďalej: Sobota, 29. novembra 2008

Nedeľa, 30. novembra 2008

Rozjasní tvár svoju nad svojím sluhom, zachráň ma svojou milosťou!

Čítať ďalej: Nedeľa, 30. novembra 2008